SHANGHAI PHOTO 2017

DATE

September 8 – 10, 2017

LOCATION

Shanghai Exhibition Center, Nanjing W Rd, NanJing XiLu, Jingan Qu, Shanghai Shi, China